Till Auktorisationssidan för Serviceentreprenörerna Till Almega Till Achilles kvalificeringssystem TransQ Till Trippel-A Till Värderingsdiplom
   

Välkommen till FCC

FCC AB är ett framåtsträvande komplett service företag.
Vi arbetar idag enligt funktionsstädningsprincipen, och vår målsättning är att erbjuda våra kunder först klassig service till en rimlig kostnad.

Vår personal utbildas så att dom själva kan ta beslut och ansvar över hur arbetet bäst ska utföras på ett miljömedvetet och kvalitativt sätt.
Genom att själva få ta besluten, så skapas motivation att bibehålla en hög och jämn kvalitet.
Genom denna positiva anda som skapas kommer FCC AB att utvecklas till ett solitt företag som det ska kännas tryggt att anlita och arbeta i.

FCC AB har resurser för såväl stora som små entreprenader med stor bredd, kvalitet och miljötänkande samt med mycket kompetent och mångsidig personal.

Vi är medlemmar i Almega Serviceentreprenörerna och derigenom även medlemmar i Svensk Näringsliv. I och med vårt medlemskap i Almega är företaget bl. a bundna till kollektivavtal som är tecknade mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund & SEkO.

Vårt företag är försäkrat hos IF med 10 miljoner kronor vid person och sakskada med 1 miljon kronor vid förmögenhetsbrott.

Företaget arbetar med egna anställda.

Vår organisation är byggd så att den personliga kontakten med kunden ska vara möjlig.

Vi är Certifierad enligt Kvalitetsstandard SS-EN Iso 9001:2008
och miljöstandard SS-EN ISO 14001:2004 i stockholmsområdet.

Vi är en auktoriserad serviceentreprenör

Utöver den vanliga städningen erbjuder vårt företag till sina kunder ett brett utbud av olika extra tjänster. 

© 2009-2017 FCC.  All Rights Reserved.

Uppdaterad av PePe Solutions